2. UPÁLENÍ JANA HUSA S GILERA motoclubem

Servisní vozidla Gilera motoclubu před klubovnou

 

Jan Hus v klubovně

 

Jan Hus nám zanechal památeční stopu v klubovně

 

Konečně - Upálení Jana Husa :o)

 

 

 

 

 

Moto Morini 350

 

 

Tady už se Gumovalo